Asociacijos veiklos tikslai:

tikime,kad kartu galime daugiau

MUMS SVARBUSkatinti jauno žmogaus savarankiškumą ir žingeidumą, stiprinant kūrybingo ir inovatyvaus jauno verslo pamatus LietuvojeMUMS ĮDOMU

Ugdyti atvirą Europai ir pasauliui jaunimą,suvokiantį savo identiteto svarbą.MES VEIKIAME

Skatinti jaunuosius kūrėjus būti aktyviais Lietuvos ir Europos 

sociokultūriniame gyvenimeMES UGDOME

Padėti jaunuoliams adaptuotis visuomenėje per neformaliojo švietimo veiklas.


MES SKATINAME

Remti jaunų kūrybingų žmonių idėjas, skatinant jauno žmogaus verslumą.MES BENDRADARBIAUJAME

Populiarinti meno, mokslo projektų sintezę, skatintinant jaunuosius menininkus, mokslininkus ir verslininkus bendradarbiauti  tarpusavyje ir kurti bendrus projektus;MES INFORMUOJAME

Siekti mokslo, technologijų, ES projektų ir kitos vertingos  informacijos jaunimui sklaidos